ул.„Трета Македонска бригада„ бр.66A
(02) 2402-162
(02) 2402-160
(02) 2466-043

службено лице:
д-р Жанина Кировска
071 235 237
e-mail: zanina.kirovska@fbe.edu.mk
info@ibi.edu.mk

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
www.ibi.edu.mk