Вила „Водно“ ул.„Ацо Караманов„ бр.33 А, Скопје
(02) 3253-124

службено лице:
Александар Ѓурчески
(02) 3253-116
e-mail: a.gjurcheski@president.mk

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
http://pretsedatel.mk/