бул.„Киро Глигоров“ бр. 5
(02) 2445-555

службено лице:
Леон Бакрачески
e-mail:   info@fon.edu.mk

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
www.fon.edu.mk

факултет за правни науки

факултет за политички науки, дипломатија и новинарство

факултет за филолошки науки

факултет за детективи и безбедност

факултет за животна средина

– факултет за економски науки

– факултет за информациско-комуникациски технологии

– факултет за дизајн и мултимедија

– факултет за спортски менаџмент

– филозофски факултет