бул.„Илинден“ бр.93-15
(071) 852-208

службено лице:
Љубомир Крстевски
(071) 238-001
e-mail: ljubomiirkrstevski@gmail.com
demokratimk@yahoo.com

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
www.demokrati.mk