бул.„Бледски договор„ бр.8
(02) 3091-500
(02) 3104-931

службено лице:
Емилија Стоилкова
(02) 3091-500 лок 1
e-mail: emilija.stoilkova@zmc.mk
info@zmc.mk

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
www.zmc.mk