ул.„Македонска фаланга„ бр. 31-б
047/237-850

службено лице:
Билјана Кокалевска
(070) 797 -913
e-mail: drjkalauzibt@t-home.mk

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла