„Рудничка„ бр.2
045 221 195

службено лице:
Каролина Јовеска
078/ 218-108
e-mail: es_mm_ki@yahoo.com
             karolinajoveskacarol@yahoo.com

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла