ул.“Даме Груев“ бр.15
033/471-468
033 471 -074

службено лице:
Стево Суџуковиќ
(075) 374-297
e-mail: ssudzukovic@yahoo.com
aruskovski@yahoo.com

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
http://acoruskovski.edu.mk/
огласна табла