ул 2 А бр.18 ,Јурумлери,Гази Баба,
(02) 2545-970

службено лице:
Снежана Кекевска
078 300 305
e-mail: kekevskas@yahoo.com
negoskolonija@yahoo.com

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла