ул. “Руѓер Бошковиќ“ бр. 9
(02) 3068-507

службени лицa:
Фанче Нелковска Китановска
e-mail: oou.veraciriviri@gmail.com

Моника Дервенџи Ќосеска

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла
www.veraciriviritrena.edu.mk