ул.„Струшки Кепенци„ б.б.
(046) 784-390
(046) 782-610

службено лице:
Ристо Настоски
e-mail: info@osstruga.mk

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
www.osstruga.mk