ул.„Ѓорче Петров„ бр.73
(02) 2039-307
(02) 2033-309

службени лица:
Лепа Ѓоргиевска-Јакимовска
лок.124
e-mail:  l.gjorgievska@opstinagpetrov.gov.mk

Весна Ќуксановиќ-Крстеска
лок.126
e-mail:   v.cuksanovic@opstinagpetrov.gov.mk
                kontakt@opstinagpetrov.gov.mk

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
www.opstinagpetrov.gov.mk