ул.„Виетнамска„ б.б.
(02) 2656-413

службено лице:
Ерхан Фејзов
e-mail: kapurso@gmail.com
            sutoorizari@t.mk

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
http://www.sutoorizari.gov.mk/