ул.„Четири Воденички„ б.б.
(02) 2666-606
(02) 2666- 157

службено лице:
Маја Кметовска Урдаревска
(076) 298-009
e-mail: maja.kmetovska@cucersandevo.gov.mk
              cucersandevo@yahoo.com

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла