бул. „Христијан Тодоровски Карпош“
(02) 2603-040

службено лице:
Мухаби Синан
e-mail:    info@cair.gov.mk
               muhabi@cair.gov.mk

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла
www.cair.gov.mk