с.Центар Жупа
(046) 840-239
(046) 840-353

службено лице:
Ерихана Фето
e-mail:  erihana-burim@live.com
merkezjupa@hotmail.com

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла