ул.„Дервиш Цара„ бб
(044) 339-240
(044) 511-962

службени  лица:
Елмедина Зеќири
e-mail:   zeqiri.el@gmail.com
Арсим Нуредини
e-mail: informata@tetova.gov.mk
cabinet@tetova.gov.mk

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
tetova.gov.mk
огласна табла