Плоштад Илинден б.б.
(032) 444-169

службени лица:
Ивана Димитрова
e-mail:  ivana.jordanova@svetinikole.gov.mk
info@svetinikole.gov.mk

Катерина Стамболиева
e-mail:  katerina.stambolieva@svetinikole.gov.mk

Маринела Зафирова
e-mail:  marinela.zafirova@svetinikole.gov.mk

Славица Димова
e-mail: slavica.dimova@svetinikole.gov.mk

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
Информативен центар во општината
http://svetinikole.gov.mk/