Плоштад Илинден б.б.
(032) 444-169

службено лице:
Ивана Димитрова
e-mail:   info@svetinikole.gov.mk

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
Информативен центар во општината
http://svetinikole.gov.mk/