ул.„1„ Сарај бр.36, Скопје
(02) 2057-996
(02) 2057-990

службени лица:
Џељал Јакупи
e-mail: xhelo2006@yahoo.com
             info@saraj.gov.mk

Сејдефа Рамдедовиќ

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
www.saraj.gov.mk