Рекреативен центар Сарај б.б, Скопје
(02) 2057-996
(02) 2057-990

службено лице:
Џељал Јакупи
e-mail: xhelo2006@yahoo.com

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
www.saraj.gov.mk