ул.„Ацо Аџи Илов„ бр.2
(043) 361-045
(043) 361-933

службено лице:
Александар Јованов
(071) 219-954
e-mail: aleksandarjovanovadzi@yahoo.com
            info@negotino.gov.mk

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
http://www.negotino.gov.mk/