ул. “Маршал Тито“ б.б.
(032) 458-458

службени лица:
Убавка Дончевска
Стојан Пешевски
Петре Цилаков
e-mail: opstinalozovo@opstinalozovo.gov.mk 

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
www.opstinalozovo.gov.mk