ул. “Маршал Тито“ б.б.
(032) 458-458

 

службено лице: 
Петре Цилаков
e-mail: opstinalozovo@opstinalozovo.gov.mk

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
www.opstinalozovo.gov.mk