с. Желино, ул 101 бб
(044) 378-030
(044) 389-040

службено лице:
Буран Сулејмани
(070) 221-858
e-mail: buran.sulejmani@gmail.com
komunazh@gmail.com
komunazh@t-home.mk

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла
http://zhelina.gov.mk/