с. Желино, ул 101 бб
(044) 378-030

службени лица:
Шефије Саити
e-mail: saiti_shefije@hotmail.com
Есенгил Амити
e-mail: esengilamiti1@gmail.com
komunazh@gmail.com

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла
http://zhelina.gov.mk/