Кеј „5-ти Ноември„ б.б. Стар Дојран
(034) 225-278

службено лице:
Перо Митаноски
(072)  243 -488
e-mail: pero.mitanoski@yahoo.com
              dojran@t.mk

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
http://www.dojran-info.com/
огласна табла