ул.„11 Октомври„ б.б.
(043) 364-100
(043) 364-133

службено лице:
Сузана Крстова
e-mail: opstinadk@yahoo.com

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
oгласна табла
www.opstinademirkapija.gov.mk