ул.„Бел Камен„ бр.13
(033) 361-945

службено лице:
Ленче Петрова
e-mail: ovinica@t.mk
           lencepetrova26@gmail.com

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
http://www.opstinavinica.gov.mk/
огласна табла
службен гласник на Општина Виница