Општина Вевчани, Населба без уличен систем бб
(046) 784-640
(046) 784-641

службено лице:
Љиљана Баткоска
e-mail: l_batkoska@yahoo.com
opstinavevcani@gmail.com

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
http://www.vevcani.gov.mk/mk/index.asp