ул.„Иво Лола Рибар“ бр.3
(034) 382-007
(034) 382-044

службено лице:
Соња Христова-Јовановиќ
e-mail: shristova@t.mk
          administracija@valandovo.gov.mk

 

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла
http://www.valandovo.gov.mk/