бул.„1 Мај„ бр.61
(047) 208-340
(047) 238-723

службено лице:
Евгенија Бекташ Јосифовска
(047) 208-347
(071) 285-656
e-mail: e.b.josifovska@hotmail.com
               bitola@t-home.mk

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
http://www.bitola.gov.mk/
огласна табла