ул. „Димитрие Чуповски“ 4 бр.2-1/6 – Скопје

02/ 3238 775
02/3290 465

службено лице:
Горан Мисовски
e-mail:  goranmisovskinsdp@gmail.com

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
www.nsdp.org.mk