бул. Кузман Јосифовски Питу бр. 17
(02) 3109-045
(02) 3109-043

службено лице:
Јован Несторовски
(02) 3103-741
e-mail: info@na.org.mk
jovan.nestorovski@na.org.mk

листата на информации од јавен каратер се наоѓа на:
www.na.org.mk