бул.„Партизански одреди“ 17А 1-1, Скопје
(02) 6091 090
071 337 830

службено лице:
Зоран А.Илиевски

e-mail: Zoran.ilievski@kinsiv.mk
info@kinsiv.mk

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
www.kinsiv.mk