ул.„Даме Груев“ бр.16-3/1,ДТЦ Палома Бјанка Скопје
(02) 3110-885
(02) 3155-020

службени лица:
Анита Талеска Китановска
(070) 755-215
e-mail: anita.taleska-kitanovska@integra.org.mk
Кире Миновски
(075) 215-995
e-mail: kire.minovski@integra.org.mk

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
www.integra.org.mk