ул. „Даме Груев„ бр.3, блок 2, лок.5
(02) 3121-077

службено лице:
Елизабета Кучера
(072) 313-077
e-mail:  contact@is.gov.mk
               b.kuchera@is.gov.mk
                inspekciski.sovet@gmail.com

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
www.is.gov.mk

Државен инспекторат за животна средина

бул.„Кеј Димитар Влахов„ бр.4
(02) 3112-220

службено лице:
Дарко Блинков
e-mail: d.blinkov@sei.gov.mk
blinkov_d@yahoo.com
blinkovdarko@gmail.com
листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла
www.sei.gov.mk