ул.„Васил Главинов „ бр.16 1/11 (БЦ) Палома Бјанка
(02) 505 35 44
(070) 542 162

службено лице:
Лиде Стојановска
072 677 559
e-mail:   info@zkrm.mk

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла