бул.„8-ми септември„ бр. 13
(02) 3089-600

службено лице:
Роберта Теова
(071) 342-949
e-mail: roberta.teova@scboristrajkovski.gov.mk
info@scboristrajkovski.gov.mk

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
http://www.salaboristrajkovski.gov.mk