бул. „1-ви мај„ бр.110
047/224-766

службено лице:
Виолета Христовска
e-mail: muzickouciliste@yahoo.com

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
http://muzickoucilistebitola.mk/
огласна табла