ул.„Црвена Скопска Општина“ бр.4
02/3115-527
02/3114-009

службени лица:
Наташа Христова
e-mail: dmbuc.nhristova@gmail.com
Билјана Чулев
e-mail: dmbuc.bculev@gmail.com
dmbuc.mkd@gmail.com

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
www.dmbuc.edu.mk
огласна табла