ул.„Панче Неделковски“ бр.47, Скопје

службено лице:
Невзат Бејта
075 398 777
e mail:   financa@bdi.mk

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
www.bdi.mk