ул.„Илирија“ бр.15, Тетово
(044) 333-851

службено лице:
Дритон Ибиши
e-mail: d.ibishi@gurra-pdsh.org
info@gurra-pdsh.org

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
www.gurra-pdsh.org