ул.„Јуриј Гагарин„ бр.17-1-1
(02) 3090-004
(02) 3090-104

службено лице:
Бојан Георгиевски
e-mail: bojang@vs.edu.mk         
            info@vs.edu.mk

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
www.vs.edu.mk