бул.„Трета Македонска Бригада„ бр.20  Скопје

(02) 3097-450
(02) 3097-454

службени лица:
Ангелина Јовановска
(02) 2445-851
(02) 2445-816
e-mail: angelina.jovanovska@ipardpa.gov.mk
ipardpa.info@ipardpa.gov.mk

Марија Леќик
(02) 2445-844
(02) 3169-117
e-mail: marija.lekik@ipardpa.gov.mk

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
www.ipardpa.gov.mk