ул.”Даме Груев” бр.1, Скопје
(02) 3253-971
(02) 3253-970
(02) 3253-974

службено лице:
Далибор Китановиќ
078 203 576
e-mail:  daliborkitanovic@aopz.gov.mk
               contact@aopz.gov.mk

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
www.aopz.gov.mk