ул.”Македонија” бр.38  Скопје
(02) 3119-628
(02) 3117-693

службено лице:
Дијана Софтовска
e-mail:  dijana@ams.gov.mk
dijana_softovska@yahoo.com
               contact@ams.gov.mk

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
http://www.ams.gov.mk