ул “Македонија„ бр.19
(02) 3118-633
(02) 3118 539

службено лице:
Виолета Секулова
e-mail: vikis@minisel.gov.mk
info@minisel.gov.mk

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
www.minisel.gov.mk
огласна табла