Кеј Димитар Влахов број 21, 1000 Скопје
(02) 3289-200
(02) 3224-611

службено лице:
Бојана Стефановска
(02) 3289-251
e-mail: bojana.stefanovska@aec.mk
contact@aec.mk

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
www.aek.mk